Kontakt

Nasz adres:

Szkoła Podstawowa Nr 5
Ul. Wybickiego 32
82-200 Malbork

SEKRETARIAT

Sekretarz szkoły- Gabriela Machnio
Tel.: 55/272-24-68
Tel.kom.: 500-283-576
e-mail: piataszek@wp.pl

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Sumowska
Tel.: 55/272-24-68

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Iwona Socha
Tel.: 55/272-24-68

PEDAGOG SZKOLNY

Dorota Cybulska

Tel.: 55/272-24-68 wew.49

PSYCHOLOG SZKOLNY

Marta Bownik-Bączek
Tel.: 55/272-24-68 wew.49

ŚWIETLICA SZKOLNA

Małgorzata Cybulska
Agnieszka Polak
Bożena Chaja-Sobuń

Tel.: 55/272-24-68 wew.35

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

Gabriela Partyka
Justyna Kujawa
Magdalena Nadolska
Elżbieta Piątek

Tel.: 55/272-24-68 wew.45

PIELĘGNIARKA

Bożena Duszyńska

Tel.: 55/272-24-68 wew.39

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 & 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Oznacza to, ze treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  • osoby ( imienia i nazwiska), od której pochodzi;
  • adresu ( kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

Wnioski i skargi anonimowe, wnoszone pisemnie, ustnie i telefonicznie, pozostawia się bez rozpoznania.


Partnerzy

Kategorie
Archiwalne wpisy: